TomoTherapy Cihazı ve Tedavisi Nedir?

tomoterapide klinik uygulamalarİleri teknoloji ürünü olan Tomoterapi’de “nokta atış” tekniği ile kanserli hücreler hedef alınmaktadır ve her hasta için özel “kişiselleştirilmiş” ışın tedavileri uygulanmaktadır.

Tomoterapi Cihazı bir Bilgisayarlı Tomografi sisteminden esinlenilmiş ve içerisinde tomografi tüpü yerine tedavi amaçlı Lineer Hızlandırıcı yerleştirilerek dizayn edilmiş ve gantri yapısı sayesinde 3 boyutlu üst düzey görüntüleme ve aynı zamanda helikal olarak 3 boyutlu üst düzey ışın tedavileri yapabilen bir sistemdir. Tedavi yapısı ve işleyiş şekli nedeniyle helikal olarak durmadan dönerek ışınlama yapabilen, kesit kesit tarama ve tedavi yapabilen eşsiz bir sistemdir. “Tomo” kelime anlamıyla Yunanca ve Latince’de de “Kesit” anlamına gelmektedir ve konsept ismini burdan almıştır. Bu “kesit kesit tedavi” işlemi her bir kesit aralığındaki tümöre kendini odaklayarak sadece ve sadece tümörü ışınlamaya hedefler, bu tedavi işlemi adeta çok ince bir kalemle bir çok açıdan 3 boyutlu farklı renklerde organ boyaması yapmaya benzetilmektedir. Bu sayede TomoTherapy cihazları ile yapılan tomoterapi tedavisinde kritik ve sağlıklı organlar korunarak onkoloji hastalarını foton x-ışını yardımıyla başarılı tedavi edilmesi sağlanır.

Tomoterapi görüntüleme sistemi her fraksiyonda (ışınlama seansı) çok düşük dozlarda gerçek 3 Boyutlu (3B veya 3D) Bilgisayarlı Tomografi görüntüleri alarak, hastanın tümörünün her günkü yerini 3B olarak belirlemektedir ve tümörün değişen yerine göre biçimlenmiş “Kişiselleştirilmiş” tedavi yapılmaktadır. Bu görüntüleme teknolojisi tümörün x,y,z koordinatlarındaki doğruluğu ve güvenirliği arttırmaktadır. Bu sayede radyoterapi tedavilerinde verilen güvenlik marjları etkin olarak kontrol edilebilmekte ve tümör dışındaki sağlıklı doku güvenlik marjları azaltılmaktadır. Böylelikle daha fazla sağlıklı dokunun korunması ile birçok tedavide belirgin klinik avantajlar sağlanmaktadır. Sağlıklı dokuların daha fazla korunması: direkt olarak yan etkinin azaltılmasında, hayat standardının artmasında, uzun dönem sağ kalımların artmasında ve tekrar kanser olma riskinin minimuma indirilmesinde önemli rol oynamaktadır. TomoTherapy cihazının kullandığı üst düzey özellikli teknolojilerin özellikle yoğunluk ayarlı radyoterapi, radyocerrahi ve hipofraksinasyon tedavilerinde kullanılması elzemdir.