Radyoterapi Nedir ?

radyoterapi nedirRadyoterapi, kanser tedavisinde uygulanan tedavi yöntemlerinden bir tanesidir. İyonize radyasyon ışınlarının ( x-ışın, elektron, foton veya proton ) kontrollü olarak kanser hücrelerinin DNA’larına zarar vererek onları yok eder. Tümörün tipine, büyüklüğüne ve yerleşimine göre öncelikli tedavi olarak, cerrahi öncesi ya da sonrası, kemoterapi ile birlikte ya da tek başına uygulanır. Radyoterapi tekniklerinin temel prensibi;  kanser hücresine   (doku, organ, vs..)  radyasyon dozunu homojen olarak verirken çevresindeki sağlıklı doku ve organları maksimum ölçüde korumaktır. Cerrahi veya kemoterapi tedavileri ile benzer sonuçlar elde edilen onkolojik tedavilerde sağlıklı organ korunmasını artırıp, tedavi risklerini minimuma indirerek fonksiyon kaybını önlemede tercih edilen bir tedavi yöntemidir.

Eksternal radyoterapi sırasında hastalar, radyoterapi cihazının masasında yatmakta ve uygun hazırlıklar yapıldıktan sonra, radyoterapi cihazı hasta etrafında belirli açılardan durarak veya dönerek, hasta ile herhangi bir temas oluşturmadan tedavi yapılmaktadır. Genellikle bir hastane veya radyoterapi merkezindeki özel tedavi cihazlarıyla ayaktan tedavi şeklinde uygulanır. Bu uygulama sırasında hastalar herhangi bir şey hissetmemektedir. Eksternal radyoterapi uygulanmış bir hastaya yaklaşmakta bir sakınca yoktur.

Radyoterapi genellikle bir kaç gün ya da bir kaç hafta devam eden bir tedavi sürecidir. Her bir tedavi fraksiyon olarak adlandırılır. Fraksiyonlar genellikle Pazartesi gününden Cuma gününe kadar her gün verilir, haftasonu ise normal hücrelerin onarılmasına yardımcı olmak amacı ile hasta dinlendirilir. Zarar görmüş olan sağlıklı hücreler genellikle vücudun tamir mekanizmalarının bir parçası olan yeni hücrelerle yer değiştirirler. Bu durum hücrenin tipine ve radyasyonun dozuna bağlı olarak değişir. Ancak sağlıklı hücreler kendilerini yenilemezler ise, yan etkileri kalıcı olabilir.